Andreas De Schryver

ads@kwartsadvocaten.be

Andreas De Schryver is vennoot bij Kwarts advocaten

Andreas studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en haalde nadien nog een bijkomend diploma aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. Sinds 1996 is hij advocaat aan de balie van Leuven waar hij actief is in het domein van het burgerlijk recht (bewindvoering, erfrecht, onroerend goed, aansprakelijkheid, geesteszieken), het strafrecht (strafrechterlijke verdediging, burgerlijke partijstelling, bijstand geïnterneerden) en het sociale zekerheidsrecht (geschillen inzake ziekte -en of invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, leefloon van het OCMW). 

In 2006 volgde hij de gespecialiseerde opleiding om als jeugdadvocaat op te treden voor minderjarigen. Andreas De Schryver maakt ook deel uit van de permanentie ‘geesteszieken’ aan de Leuvense balie. Al meer dan 20 jaar is hij actief als (voorlopige) bewindvoerder en sedert enkele jaren is hij ook plaatsvervangend vrederechter.